Regulated Operon: cymR-yrvO-trmU

Genes
Genes Synonyms Direction Genome position Function COG ID Conserved groups
cymR
- 2811717..2812133
COG1959K  
yrvO
- 2809786..2810925

yrvO-BAC  
trmU yrrA - 2809413..2810528
COG0482J trmU-BAC trmU-MYC trmU-STR  

Operon evidence: Genome analysis
Reference: Choi SY, et al. (2006)
Comments:


Promoters

Binding
factor
Regulation Location Absolute position Binding seq.(cis-element) Experimental evidence
SigA Promoter -49:+10 2812207..2812265 CCTTCTGCCTCAATGAAAATTCGCTGAAGGTATGTTATAATAACAGTTGGTCTATAAGA Choi SY, et al. (2006): PE

Terminator

Terminator sequence Absolute position Position from stop codon Free energy
[kcal/mol]
Downstream of
ATAAAAGATGAAAAACCTCAACACTGAGTTGGGGTTTTTTAATGAAAGG
               >>>>>>>     <<<<<<<
2809383..2809401
12..30
-10.9
trmU

OverviewUpper Region


Copyright: Human Genome Center, Inst. Med. Sci., Univ. Tokyo; 1999-2008
Contact: Kenta Nakai