Regulated Operon: uxaC-yjmBCD-uxuA-yjmF-exuTR-uxaBA

Genes
Genes Synonyms Direction Genome position Function COG ID Conserved groups
uxaC yjmA + 1300450..1301871
COG1904G  
yjmB
+ 1301249..1302628

 
yjmC
+ 1303423..1304436
COG2055C  
yjmD
+ 1304442..1305461
COG1063ER  
uxuA yjmE + 1305486..1306565
COG1312G  
yjmF
+ 1306562..1307398
COG1028IQR  
exuT yjmG + 1307446..1308714
COG2271G  
exuR yjmH + 1308802..1309803
COG1609K  
uxaB yjmI + 1309880..1311322
COG0246G  
uxaA yjmJ + 1311319..1312812
COG2721G  

Operon evidence: Genome analysis
Reference: Mekjian KR, et al. (1999), Rivolta C, et al. (1998)
Comments:


Promoters

Binding
factor
Regulation Location Absolute position Binding seq.(cis-element) Experimental evidence
CcpA Negative +218:+240 1301623..1301645 CAAATGAAAGCGTTATCAAATGT Miwa Y, et al. (2000): RG
ExuR Negative -5:+39 1300392..1300435 AAAACAAATCAAAATGTTAACGTTAACATTTTGAAATAGAATGA Mekjian KR, et al. (1999): DB RG SDM
SigA Promoter -39:+9 1300358..1300405 GAGATTGATCCCAAAGGAATATAAAGGTAAAATAAAAACAAATCAAAA Mekjian KR, et al. (1999): PE SDM RG
SigE Promoter -46:+3 1303322..1303370 TATAATATAAAGAATATTTAAAATAATTTGTAAATAAAATGTGTTTGTA Mekjian KR, et al. (1999): PE RG

Terminator

Terminator sequence Absolute position Position from stop codon Free energy
[kcal/mol]
Downstream of
GAAAAGGCTATCCTTCAAGCGGATAGCCTTCTTCATTAAATCA
     >>>>>>>>       <<<<<<<<
1312821..1312843
9..31
-14.6
uxaA

OverviewUpper Region


Copyright: Human Genome Center, Inst. Med. Sci., Univ. Tokyo; 1999-2008
Contact: Kenta Nakai