Similar regions between promoters of aadK

sub ATATATCGTTTTCCTTCTTTTTGTCAATCTCTCATACCAGTTAACATGTCGATAAAGCAG hal ...............TCGTTAGGGAATTGGCTCATGGGAGTTTAAATGT........CAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GGGGGATTAAAGTGTGTCAAAGATAGTGTCGTCCCATGGCGGCTCTACAAAAAACTGAAT hal GGGAGTTTAAA-TGTACGAAGGGAATTGCCCTC.............ACAAAAAGCGGA.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATTCATGTAGTCCGTCATAGTTGATATCTGATTTTGAGATGTCTTGCATCTTAATATTGA hal ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATGATATATAGGAGAACATCATGTAAAATAAAGCTTAGAAGAATACATCACATTCAAGAG hal .TGAAATAAACAAGACCAT--TTCCAAAGAAGGATGAGAAAGAT................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAAAAAAATCTATAAGACGTTTTACAGTTA--GATATTAAGGCTGAAACGGAG---GAAC hal .....AAATAAACAAGACCATTTCCAAAGAAGGATGAGAAAGATGAAAAAGCGACTGAAC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATGTA hal AAGT. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...