Similar regions between promoters of accB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTTAATGCTGAAGGAGATAAAATCAATATTACAGTCAAATCAGACAAACACTCTAAATC hal TGAAAATGAGTATGGTGAAAAGTACCATATGGCA.......................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGGCGACAGCCATTATAGACCTTGTGGCAAAAGAAATCAAAACAATGAAAGATGTCGC hal ....................ACCATATGGCAC--GAAATAAAAATATTG........... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TGTCACATTTGAACCCT---CTAAATAAGAATGAGGGAAAAAAGCCCGCTAAACAAGCGG hal ...CAAATTTGACGCCATCACGAAAGAAGAAGGCGAGGAGCAAGAAGAATAAAC...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]] sub GCTTTTTGCGTTGCTGTCATATTAGAGTTGAATTCACAAGTCCGCTCCTGTAAGATGAAC hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATAGTATGTACTTTTAGT-AGTAACCTATAAAAAAAGAAATTTCATACATAGGAGTGCGA hal ..AGAATAAACTTTTGGTGAATCACTTGGTAAGAAAGCGCTTTCTT.............. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTGT hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...