Similar regions between promoters of addB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAGCTTGCGGTAGCATTGAATAGCACTGAATTCTCCGTTGATGGCCTTCTGCAAATTCCG ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AATCAAAACAGGATCTTCCCGGTATGGCACCGGATAGGGATAGTAGCTGTAATGCAAGGG ste ......................................GACAGTCGCTGACATG...... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GATTCAACTCCATTCTTAGGAATTGGGCTTCTGTAAAAGTATATGTTGGGCAGGGAGAGA ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ sub TGTGCGGAGATAATCAGCTTTTTATATGTGAAAAGGCCGTTTTTACCAATAGATCAGATT ste ................................AAGGGCGTTTTTACCAATAAAT...... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGTCATTTTCGTCAACATTCGA--TAAAATATAGAGAGATAAAAAGAGAGGGGTCTTCTA ste .............AACATACGTGCTAAAATA-AAACAAATAAA................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...