Similar regions between promoters of aldY

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTTCGGAATGGAGATATATCTCTGATTGCTCTCATCAAAAAAACATAGACAGCCTTCCCT ste ................................................ACAGCCTT.... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TATGCAAAGCTCCTCAGACACAATCGAACCGGGATAAATAGCCAGCAGCGATTTCATAGA ste ..............................GGGATATATAACAAAGAGGGAT........ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GTCTCCTCTCTTATGTAAGGATCTGTATATTCAGTATAAGGCGAAACACACATGTTCTCC ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACTAAAAAAGAGTATATCCGGTATAGATAGACGAGAAACTGAAAGGGAAACCTCATTCGT ste ..TAACAAAGAG.......................AAGATGTAACAGCAGGCTCAATCAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTACATATTGGCTTCAGCGGAAATAGAAGAAGACATGCAGGACCAAAGGAGGGTCATCTT ste C-ATCTATTGAAATAAGAGGAAAAAGAAGGA............................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...