Similar regions between promoters of bglP

@@@@@@@@@@@@ sub AATCTTTATGATTACTTTTGTTCTAGAAACGATAGTCAACACCAAAAATGAAAGCGTTGA hal .............................................ATATGAAAGCGTTGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 @@ @ sub CATCT-CACGAATCTAGTGCTAAAGTATACCTACAAACA-AATAAA--ACGACCCGTCAG hal CAAAAACAAGGGAGTAGTA-TATATTGAGCATGTAAAGTGAATAAACTACAAATCCTTGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ ]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]] sub GATTGTTACTGCGAAAG-CAGGCAAAACCTAAAT----------GGTGCAGGTGCAGGAG hal GATTGTAACTGCTTCGGGCAGGCAAAACCTAAATCAATGTATAAGGAGTCGACTCACTAT -180 -170 -160 -150 -140 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]] sub GAGACTCTCGCAATCTGTGTC--ATTTAGGTTTTTTTATTCTCTTTTAGGAGGTGATGCA hal GAGTCTGTCATCCTGTGCGTTTGATTTGGGTTTTTTTATTG-CTTTCAAACGATTAGGCC -130 -120 -110 -100 -90 -80 sub GCATTTGATACAAAAAAAGCTGGTGAAAGGCGGCCACCTTTCATCCAGCAGTCCCCCCAT hal TAATCGGAAATTCAAA......................TTACATTATGCAGTCGATCCAG -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub AAAAAGGAGGTATACAC hal A................ -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...