Similar regions between promoters of bofA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCGATCCATGGGTTTTCTTCGCAAGAAAACATTAAGAAGAGAGTTTGATGAAAAACTA hal ...............TTTTTCCGGAAGAAGGGGAAAATAAGAAAAATTGAAGATGAAC-- -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACCGAGCAGCTTTTT-----AAGCAAAAGGAAGAGTGGAACAGGCAAAAAAAGCTGGTTG hal GCTTACTTGCTTTTATCGAAAAACAAAAAAAGCAGTTAGAAATGCAACAACAAATGGTGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAAAGCTTAGAACCGTCTGCTGAAGTGTTATACGAACTGAAAGTAGCTGAAGCGAAGT hal AAAACAGTGTAGACCCGTCAGAAGAGGTGCTCTATCGGTTGAAGCTGACGAAGGCGAAGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTTTTTTTACTTAAGGGAAGCGAAGCAGCGAAATTTAAAAATCAGCCGGTGGAAGTAAG hal ACTTGTTCTTATTAAAAGAAGCGAGAGTTCGCAAT......................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ sub TGGTCTAAACTCCTGGATCTTCTCATAAGCTTGTACTAGAACAAGCGAAGGAGATGAGAA hal ...............GGTCTTTTCTTTAGCTTGT.......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GATTC hal ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...