Similar regions between promoters of citS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACCTGTTCGGGTCAACGACTCACTACGGTTCTGGAGCGGCTCCGGTCTTCTTCGGAGCA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCTACATCCCGCAAGGCAAATGGTGGTCCATCGGATTTATCCTGTCGATTGTTCATATC hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCGTATGGCTTGTGATCGGCGGATTATGGTGGAAAGTACTAGGAATATGGTAGAAAGAA hal ....TATGGGTTATTATGGGTGGATACTG...........TCGGAAAATGATAGAAAAGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAAGGCAGACGCGGTCTGCCTTTTTTTATTTTCACTCCT--TCGTAAGAAAATGGATTTT hal A................GCTTTTTTATCATTTTACTAAGAATTTTCGGAAAATG-ATAGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAAAAATGAGAAAATTCCCTGTGAAAAATGGTATGATCTAGGTAGAAAGGACGGCTGGTG hal AAAGAATGATAAAATTTC.......................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...