Similar regions between promoters of dacA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCTGGTATGGGGTATTGCGGGTCCAAAGATCTGCGTGCGCTAAGAGAAGAAGCTCAGTT hal TGCAGGTATGGGCTATTGTGGAACGAAGACGATTGATGAACTGCGAGAAAATACGCAATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTCGCATGACTGGCGCAGGACTTCGCGAAAGCCATCCGCATGACGTACAGATTACAAA hal TATTCGTATTACCGGTGCTGGATTACGAGAAAGTCATCCACATGACGTTCAGATTACAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]] sub AGAATCACCTAACTATACAATTTCATAATAAATTGTTACAAATTAAAAACATTTGACAGG hal AGAAGCACCAAACTATACATTATAATTACGGTGTTGTAACAATTCATA------GATAGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]] sub GTCTCTGACTCTGTCTATTTTTTTTATACTGATTATGATAAAATTTATACTGTTGTGCAT hal GGACTT--CCCTATCTATTTTTTTATGAAAGGATGTGATAAAATAT.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGAAAATGTCCTTAACGGCTTAATTAT---AGATGAAGAAAATGAAATACGGAGGTCGTA hal ..AAAATATCGTTTATGTGACAGTTAGTGGAGGTGCAGAAAA.................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CGA hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...