Similar regions between promoters of dacF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGTTCTTGGCATTTCCTGCATCTCTAACGCGGCAGCCGGAATTCTGGATCAGCCTTTAA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTCACGATGAAGTTATGGAAGTGACCGAAAAAGTAAAAGCTGGATTCTTAAAGCTTGTTA hal .....................TGATTTATAAAATCAAAGCTGACTTCTT..........A -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> ]]]]]]]]] sub AAGCGATCGTCGCTCA-GTACGAATAAATATGAATCAATGCAGGACCAAAAGACAGCTGT hal AAGCGCT-GTCGTTCATGAACGGATGGAT..........GCAGGATAAAAAG........ -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GTCTGATATCACACAGCTGTCTTTTTTTATGCCCAAAATTCGAAACATTTTCCATCAGTG hal ...................TATTTTTTTGTACCTAAAATAC-ACGCTTCCGCCAT----- -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCGTATAAAACCATCACGCTTGGAAAAAATAAAAAGGATTATGAAATGGAGGGCTTTTGA hal --GTATAAAAAGTTCATGATAGGAAAAAAT.............................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...