Similar regions between promoters of deoR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGACCGCTGATCCCGACGACACAAGAGGCTTTGACGGCGCGCTCGCAGAACTCGCGCAG hal .....................................GCTGGCTCGGACAAGGGGTCCAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCCGCATGGCAAATTGATTCTGTCTATATTGGCATTAGGCCTGATCCTATATGGAATG hal CAACC....................................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TACGCCATTATGAAAGGCATTTATCAGCATATGACTTGGAGAAGTAAGCTCTGGGCAGGT hal ....CCATTTAGAAGGG..............TGGCTCGGACAAG................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGCGCCCAGAGCGTTTTTCAGTTTCTTAGAAATCAGGTG---GATGAAAGCCGGCGCCA hal .............................GAAAACGGGTGCGAGATGAAAGTGGG..... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCCTGTATAATAAAAGCAAATCAAAAGCAGTTTTATCAGGACTGATCCACAGGGAGGTGC hal ....GTATAATTAGTGAAAA.................ATGATTCATCCACA......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGA hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...