Similar regions between promoters of dra

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATATTTGCAGCAGCGCCATCAATGACCGGACCATCGGTGTTGAGCTTCAAGACCTTAGA hal .....................................................CCTTATA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGAAGGAACGCTCCATTTTAGTTGCCGGCGGAAGCAGAAAAGTATCTTCCATTCACGGA hal ATGAAGG............................CAGAGAGGTACGTACAACTCACGAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCATTAACCGGAAAATATGCCAACGTTTTAATCATTGACCAGCATACCGCGAGGGCGCTT hal GAAGGAAGATGAAA........................CTACCATACAGAGAGG...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ >>>>>>>>>>>>>>> sub GTTAATGATTTGTGACACGTTCAAACCTTTCATTGAACAAAATTTCAATTACCAATTTAC hal ......................................AAAATTACAA............ -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@ sub ATATGTTCAAAAGTCGGTTATGCTAAAAAATATCTTAACAAAAAAGGAAGTGTGCGAAGG hal .....TACAAAGGCAGGGTACCCTTATAA......TAACAATAAAGGATGCG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...