Similar regions between promoters of fbaA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGCTCGACATGATCCAGGAATCGAAGGAATTGGGCGCTCTGACGCACTTTGCCAAGCCG hal ....................................GCTCTGATGCA............. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTGACATCGACGAAATCAGAGACGCCGTCAAAAAATATCTGCCCCTGAAGTCTAACTGA hal ...GTCATTGCCGAAAACA.........................CATGAAGTCCTCATGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CAAAAAGAAGAAACAA-ATGAATCATGTCATTATGTTGCCGATTTGTCGAAAAGTTGGTA hal CCGATAGGGATATGATCATAAATGTTATCGCTTCCATCTTGAAATGTTGAAAAGATC-TC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCCTAGTTATGGAGAAAAAGCGATCTGAGTATTTACATATGACAGCAATATATGGGTCAT hal ACCAATCTAGGGTGAAA....GTTATGAGCATTTTTTTATGAC..............CAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCTAGGGTGGAAAGCTTTTTTCGCTAGAAGACAATCAGGCTACATAAGGAGGACATTCGA hal TCTAGGGTGAAA.............................ACAGAAGGAGGA....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...