Similar regions between promoters of fer

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCGAGAACCATAATATCGAAGTAATTTAATGACAACCTATCCACCTACATTCTTCCTGAC hal .....AACCGTTATACGAAAAAAACTTAACG............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AAAAATCGTTGATTTGCTCTT--TTTATTTTAACAGATTTCAAACAGAAATCGACGTTTA hal ...............GCTCTTCGTTTATTTTAACAGACAATGCTCTGAAAAAGAGGGGTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAG-TCATCATTAAGGGGGATGTTATGTAGATAACCCCTTATGTGATAAGCATTCTCAAT hal ATGCTCACTCTCTCTGGACAAGTTA--AAGACAAACCGTTATACGAAAA--AAACTTAA- -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CATTTTTCTGTTGAAATGTGGCAGCAACATCATTACAATAAGTAAGAGGAATAGGTGTTA hal -------CGGTTGAAAACTGTCGTCATCACCGATACAATA-GTTACTGGAACGAACGAGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATTGATTAAATATAAAGATTGATCCATTTGTTCCACCAAGAACAATCTGGGAGGTTTTA hal TGACCGTTAAAAATATATAAACATCCATTTCTT........................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTC hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...