Similar regions between promoters of fliK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACTGAAAATATTGAATGGCCTAAGCAAAAAGCAGCTTGCTGACATATTGGCGAAAATGA hal ...................CCTATCCACAGATAGCCGGGCTGCCATTTTAGGGAAAATGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCCTGAGCAAGCAGCAACCTATACAGAAAAAATTGCTGC--CCAGCCGAGAATAGGGGG hal ATCCAGAAAAGGCAGCAAC..........AAAAATGCTGCTGCCATCCTTGAAGAAGTGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATGAAAGGTGAAGCTGCTTGAATTAGCCGGACCTTTCGTCGAGACCGACGACGGGTTCT hal A........................................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GCCGCTAAAAACATGAAAAGTAGCCAGGAGTTTTCAAAACTGGCTTATGTCTGAGGCTGG hal .........................................................TCG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATTGAAGGAACTTTCAGAACAAGGAAAGGGAACTCCTAATTCTGAAGATCAGCTTTTAGC hal AGTGAAGGAGCT................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...