Similar regions between promoters of gerD

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGGCTGATCACACTGAAAATCATGCCTACACCGATAAACCAAAATAAAACAGAGAAAATC hal ................AAATAATCCCTACA.....AATCCAAAAGCAACCCGACA--ATC -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGTCCCGCTTCAAATGTTAGAAACAGCCCTCTATATTCTCCCCACTTTAAAGCAAAACCC hal -GTACCGCTTAAACT............CTTGTATATAGGTCTAAATCCAAAAGCAACCCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACAATACTCGTGATAAGCGCCCCGACAGCTAAAATAGAAAAGAAAAAACGAACTAAACCA hal ACAATCGTACCGCTTAAACTACCAATAATTAACGTCGTAAAAAAAAGCTGAACAA..... -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<<<<< sub CGGCTTTTCATTTCTTTATTCATCCCCTCAAAAATCGCGAACAGCGATATTTTGTTATGT hal ........................................................ATGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATAAT-TCCAAACAGATGAATCATATTAAAGGTAAGACAAGTATGTGAAAGGAGCTTAAG hal ATAAAGTTCAAGAAAATGTCTCAAATTAATGACAAAATGA----GTGAAAGGAGCAGAAG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...