Similar regions between promoters of gid

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGTGCCCGAGCTGCGGAGAAGGAAACATTGTTGAGCGAAAATCGAAAAAGAAACGGGTG hal .......................AAGCTATCTTGTAGAAAAACGGACGAAAAAACAAGT. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTTACGGCTGTGACCGTTATCCGGACTGTGAATTCGTATCATGGGACAAACCAATTGAA hal ...........................................GGGATAAACCGATCGCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAAAATGCCCGAAATGCGGAAAAATGCTCGTCGAGAAAAAACTCAAAAAAGGTATACAA hal CGTTCATGTCCGAAGTGTTCAAGCTATCTTGTAGAAAAACGGACGAAAAAACAAGTTCAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTCCAATGCGTGGAATGCGATTATAAGGAAGAACCACAGAAGTAGCGGTGAGCAGGGTCT hal GTTCAATGTTCTTCCTGTGATTACAAAGAGGAAGCAAA...................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGCTCACCTTCTTTGTGTG-TTAAAAGAAGGCCTTGAATAATAAACTAGGAGATGTGAAA hal ........TTCTTCCTGTGATTACAAAGAGG...TCAAAAACCACCTATGAGTTG..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...