Similar regions between promoters of glcR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGTGTATGTAACAGAAGTGTTGGCTGACACTGTTCGTTTTATGGACCCTAAACCCCGGG hal .........................TGGCTTTTTTTATGTTATGGACAGAAAA....... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAAGCTGCTGATTGACACCCCTGCTCCTCCCGTTATCTATCCATTCACTATTATCCGG hal ....................................ATCTTTCCCAACGCTATCATACGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATCTTCGCATCATCCCCTCAAAATTGACCAGTCGACCAGACTGGTTCTTTCTTTTTGCCT hal ATCGTCCCATCCTCACATCAAA........................CTTTTTTTATGTTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACTTAGGAAAAATTGGTTCTCTCGACGCATTTTTACTTAAAATCACTTATTAATGTTGAA hal TGGACAGAAAAAATATTTATTTTGAAAAATACATAAGCAAAA-CACGCAAACACCTTGCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAAAAT-CAAATAAAAACTTATAATTACTTATAAATGATTGCTGAGAAAAGGAATGAGGG hal TAAATCGCGCAACATCACTTATAATTACTTATAA.......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...