Similar regions between promoters of glmS

sub TCTTATTTTCTCAATAGGAAAAGAAGACGGGATTATTGCTTTACCTATAATTATAGCGCC hal ................GGAATAGTTGACGAG...............ACAGTTGAAGCGCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CGAACTAAGCGCCCG--GAAAAAGGCTTAGTTGACGAGGATGGAGGTTATCGAA--TTTC hal AGGACTATTCCACGGACGGTAACGGAATAGTTGACGAGGAGAGGGTTTATCGAAGGTTCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GCGGATCCTCCCGGCTGAGTGTGCAGATCACAGCCGTAAGAATTTCTTCAAACCAAGGGG hal GCGGATGCCCTCCGGT-----TGCACATGACAGCCGCAAGCTTTTGTAAAAAACAGAGGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTGACTCCTTGAACAAAGAGAAATCACATGAT-CTTCCAAAAAACATGTAGGAGGGGACG hal GCGACCTTCTGGACAAAGGCAAAAGCGTTCATGCTAACAAAAAAGAGATA......GAAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATTGAAAGTCCCCTTGAAATTTGACTTTCTTCGTCTCCTTTTACAATCTTAGGAGGAAGA hal ATAGAAAG.................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAAAT hal ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...