Similar regions between promoters of glpD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTGGCGGGTATCGCTGTGGGATTCTGGAAGGACCGTTCTGAAATCGCGAACCAGTGGAA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTGGATAAACGGTTTGAGCCTGAATTGGAAGAAGAAAAACGAAATGAGCTGTATAAAGG hal ......TAAGCGGTTTCCCCTTGCATT........AAAAACGACAT.............. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGGCAAAAAGCCGTGAAAGCAGCTATGGCTTTTAAATAAAGTAATACTATGGTATAATG hal ...................................AATAAAGTAA.......GTATACTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GTTACAAGTTAATAAGAACGGTCCTGAGATGAGGAGAGACCACAGCACCAAAGTGTAAGC hal TAGGTAAGTTAAT--GAATTGGTCGGAGATTAGGAGAGGCCACAACACTTG-GTGATTGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ATGCACTTTGGCTGTTGTGGTCTCTTTTTCTATTTACCGTGACAACAAGGAGGAAACGTA hal ACCAA-----GATGTTGTGGTCTCTTTTTTTCGATCCATTGGTAAAAA............ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...