Similar regions between promoters of gltC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TATGGTCTAGCTGGCAAAGCATCTTAAGTCCTTGTTTGACAATGTCGTGAGTCTGCTTGC hal .......................TTATGTCAATCTTTCAAAAAGTC.............. -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< sub CCTTTAAGTGTGCATATAGGCCGATTCCGCATGCATCATGTTCA-AATTCAGGACGGTAG hal .....................CGGTTTCGTATACGTGCTGTACATAATACTGAACG.... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AGACCTTGAGCTTTTGGCATTTGATTGTACGTCATAATTCCTCTCCCCCGATCAATTTCC hal .................CATAATACTGAACGTCATA........................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATAATACCGGTCATAAAATCTAACAACTCTATAATCATTGTAGGTTTTCAAAACGATAT hal ......................AAGTATTTTATAATTAAA-TAAATCATCTAATCAATAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@@@ sub AAACAATATATAATTTAGATCAAAAGAATCTCAAAATGAGATAGATGGATGTGAGACAAA hal CAATAATTGATAAGTTTAAT........................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...