Similar regions between promoters of glyQ

>>>> sub TTGACATTTGGTCCATCTTTTTATATGATCATTTATTATTAAATATGTTGCAGTGAGAGA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AAGAAGTACTTGCGTTTACCTCATGAAAGCGACCTTAGGGCGGTGTAAGCTAAGGATGAG hal .....................CATAAAAGCGAACCTAGGATGGTGAGAGCTAGGGATGTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CACGCAACGAAAGGCATTCTTGAGCA------ATTTTAAAAAAGAGGC-TGGGATTTTGT hal AACATCAAGGAAGGCACTCTTGAGCATGAACGATGAAAAGAAAGTGGCCTATGGTGTCAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TCTCAGCAACTAGGGTGGAACCGCGGGAGAACTCTCGTCCCTATGTTTGCGGCTGGCAAG hal CATAGGCAAATAGGGTGGAACCGCGGGTTAACTCTCGTCCCTATG---CCGTCCGTTCGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]] sub CATAGAGACGGGAGTTTTTTGGTTGCTGCCGCAGTCAACTTATGAAAGAAAAGTGGAGGT hal CATAGAGGCGGGAGTTTTTTG.............................AAAAGGAGGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCTTGAA hal GCTTGAA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...