Similar regions between promoters of groES

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGTCCTCCGGCATAACCGAATTTAAATAACAAGGGAATCGCGATTAATGCGGAAAACTGC hal ..........................TAACAAGGAAA.............GAAGAATTAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATGATGATATATGTCAAAATAATAAACCAATACTGTTTTCTCAAATGGTATGTACTCCTT hal AGTAGGGTGTATATCCAAAAAATA.................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGTTAAGTGGGTTTCGTTCATCTACAGCTATTGTAACATAATCGGT-ACGGGGGTGAAAA hal ............................TTTTGTAAAAAAATTTGTGAAGGGCTTGCAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGCTAACGGAAAAGGGAGCGGAAAAGAATGATGTAAGCGTGAAAAATTTTTTATCTTATC hal A.....CGGAAAAAGCAGAAGGAATGCCAGATGGGA---TGAAGAATTAT.......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@@@@@ sub ACTTGAAATTGGAAGGGAGATTCT--TTATTATAAGAATTGTGTTAGCACTCTTTAGTGC hal .............AAGCAGGTTCTGATTATCATTGTAACTGTGTTAGCACTCGTTTG... -60 -50 -40 -30 -20 -10 @@@ sub TGA hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...