Similar regions between promoters of hpr

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGCTCCAAACATCAATTAAAAAATGGCAGGAAGAGATCAAGCCTCACCAGCAGGATCTG hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAAAAGAAATTGCCGATATCGAAGAGAAAATCAGACAGCTGGAGAAAACCTTACAAAAC hal ...........................................ATAAAAGTATCCGAAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TAATATCCTATTCAAAAGAAAAAAATGCGGGCCAAAATTGGACCCGTATTTTTTTTGGCC hal TAATTTTCTA.................................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GAAAAACCCTTTCGTCGCAATGGTTTGTGAATTTATTAAAAAATTCTTACATTTTCATCT hal ........................TTTAGAATTTTTTAAAAAATT-----ATTTAAATCC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTATTAATCTTTATTTTATTGGCATAATAGAGAAAAAGAAAAAGAGAAGCAGGTGACGTA hal TTTTTATTTTTGCTATAATAGAAATCATAAA............................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...