Similar regions between promoters of infC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTCTCTCTTGCGCTCATAGAAAACCCATGTTACAATGTAAAAGTTGTTCCGGATAAGTCG hal ..................................ATGATAAAGTTAA-CAAGAAAATTGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCCTTGACTAAAGATCCGGTATTGTGTAGAATAGTTATTGAATTGAATGTAAATCACAAG hal TACTGGACTCAA...............AAAATTGATACTGGACTCAAAGCAA....CAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<< sub CAGAAGCACCCGCTTCTCACCTGATTGACACATGCATGTAGTTGGCAGGTTGACCGTACA hal AAGGAGCGCCCGCTTCTCACCTGATCGACGCACAGC-GCAGTTGACAGGTCTACATGTAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTTATTGATACAGATGTTCGT-AGTGTGGGTGTTTTATAATGCCCACACTTTTTGTTT hal TAATGTCTCATGATGACAAACATGAGTGTGGGCGTCGT---ATGCCCACACTCTTT.... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCCTGCAAAATGCATTCAAAATGAGTTGTGAATCAATTCGAAGAAACTATGGAGGTGGCT hal ..............................AAGCAATTCGATAGAATAAAACAGGT.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...