Similar regions between promoters of iolB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTGTTCACATCCAACTCAAACGCAATCCGCTACTTCCGTGAAAACATTGATGCGGGAAT hal ......................................GTGAAAGCATTGA......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTAGGCATCAACCTTGGTGTGCCGGCTCCAATGGCGTTCTTCCCATTCTCAGGCTGGAA hal ...........................................................A -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCTTC-ATTCTTTGGAACGCTGCATGCGAACGGAAAAGACAGCGTCGACTTCTATACAC hal ATCTGCCATTCAAAAAAACACTGAAAGTACATGAAAAA....................AC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTAAAAAAGTGGTGACGGCAAGATATCCGGCACCTGATTTCAACTAAACGACGAACAGCC hal ATGAAAAACTATTGACTGAAAG...................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAACGGCGTCCATGTGCGCTGTTCGGACTCATTCTGCCAATAGAAAGAG-GAGGGCTTCT hal .......................................ATTGAAAGTGAGAGGGCTT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...