Similar regions between promoters of katB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAATAGGAACGACAATCAAAGCAATAAGAGCGGAAAGCCGGTTAGACATAATAAGGTA-- hal .......AGCGACAAACTAAG.......................GACAAACTAAGGTTGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CATAAAGACAATCATCATCACAAAACCGAGTATGGCAAGCATGATATGACCTCCCCTATT hal CATAAAAA............................AATCAGGA-AAGACGTCCTCTTTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CAACAGCTTTTTTGGTAAGCGCTTCCATCCTTTCTTTCTGTGAAGAAGGCTTATTTCAAA hal TTACAATTTTATCG............................AATAAGGATCATTGCGAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGTGTATGACCGCATATTTATATGTAGACCAAAAA--TCCTAATGAGCGGATTAGCAGTT hal AGTGATTGAAAAGCTATTGCAATACAGGTCAAACAGGTCTTAATCAG............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATATGAAGAACGCCACGGGTAAATGTGCTGTAGAATGTTTCGTTTTAAAAAGGGGGAGC hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGAC hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...