Similar regions between promoters of lacR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGAACGGATTTACAATGCTGTGGCTGCCGGGAACGGTGCACAGGCGGAAGCCGCCATGCT hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCGCATTTGACGAATGTGGAAGATGTGCTTTCGGGATATTTCGAGGAAAATGTGCAATA hal ..............................................GAATTTGAGCTTGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 > ]]]]]]] sub ACCAACTCATTTCCCGGGCAATTCCGCCGGTTCCGAATGATACGAACAACTGAGACTGAG hal AGCAACTC---TCCCTAAGTATGCCATAAATTCAAAATGAT................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CCGCAAATGGTTCAGTCTTTTTACATGGCAGCCAGAGGGCTTTGTGCACTTGACATTTGT hal ..............................................CTCTTGACTTTATT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAAAAAGAAAGTAAAATATTTTACTAAAACAATGCGAGCTGAATAATGGAGGCAGATACA hal AAATGATTAAGCAAAA-ATATTAGTAAAA............AATAATCGAG......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...