Similar regions between promoters of licT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCAAGTCACACCGAAAAACGCGAAGAAGACAAGACAGCAGCTGGATCAGCTGAAAAAACA hal .................................ACAGCAGCGGGCTATGATGTCATCACG -300 -290 -280 -270 -260 -250 > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub A-TATACACAATACAGTGCTGAAAGCATTAAAATCATGAACAGCATTGTCAAAAAGCAGA hal CCTGTTCTGATTACAAATGCAAAACAATTTTCAA-ATGTACA--AACGACAGATAAGCGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCTGACAAGGCATCATTTGAACGCCATCTGGAGGCGCTGCTTCAAAAACAGCCCGGGC hal GAGGTCACAAGTGAGGATTTG....................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCAGGTACGGAGTGAATTGTACTGACCAGCTTCCGTCTTTCCCTGATGATATTGACCTA hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTACAAAAAGAATGTACAATCAAGATATAGTCTGTTCTTAGTAGATTTGGAGGGACATGC hal ..........AATGTACAAACGACAGATAGCCTGTTCTGATTACAAATGCA......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...