Similar regions between promoters of lonA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTGACGGGATCGAGATTATTGCAGTGAAGACGTTCCAAGAAGTGCTTGATGAAATTTTG hal ATCGAAGGAATTACCATTATCCCAATGAAACATCTTGATGACGTTCTTTCATATGCCTTA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> sub GTGAATCCGCCAACGGAACAAAAACCGTTTCATATCGAAATCAATAAA--GAATCCGTTT hal ATCCGTGAAGAAACGGAAGAGGAAACGATTCCGGCC--AATCAATCGTTTGTATCCGCAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAACCCTATTTTGATAATAGGGTTTTTTTCATGAAGGACATCTTTTCCTTTTTCATATCA hal CAGCGCCAGTTTAATATTAG..........................CCAGTTTAATATTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GAAAGAAAGGGTAT-ACTACGAGGAGACTGTTTTATAGAAAATGGAACCATGCCGTTTAT hal GACA-AAGGGGTATCATTAAGATAAAATTGAGATACTGAA.ATTGGAGTATGACGAATTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGTACAAGGATGAAAAAGTTGTATTATAATGGTTCATACTAAAGTCACGGAGGTGTCAGT hal TGTCGAAGGATGAAGAATTTTT...................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAC hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...