Similar regions between promoters of lplB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATCGCAAGGACATCATAACCGAAGGAGAAAAAATAGCCGTCTTTAACCCTGCTGAGTCG hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTGTATCTGATGTCTATACCCAAAAAGGAGCCCAGCTTGACAACATCATCCTCGACGCG hal ........TGATGATTATAGACGATATGAAGC............................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAACACAATTTATCATTGGAGAAATTGATGAAAAAGGGTTCGATGATGCGGTGGAGCTT hal .....................GAAAATTATAACAAGTGGAAGGAAGAGTGGGAGAATATC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGAAAAAAAGCGGCGGCAATGAACTGATGAAGGACTTGAACAAATTGTACCAATCGTCA hal GTCAAAGCTACGAGTGACAAGGGATTTACTAGGGTCATAATCA..........ATAGACG -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>> sub AAATAAACCGATGCGCCTGCCTTTCGGCGGGCGCCCCGGTATCACGAAAGGAGAACAGAT hal ATATGAAGCGATT----TGCGTTACGTTGGGAATAACGTTACGAGCAAAGGAG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...