Similar regions between promoters of lysC

>>>>>>>>> sub AGATAGAGGTGCGAACTTCAAGAGTATGCCTTTGGAGAAAGATG-GATTCTGTGAAAAAG hal ...........CGAAAACCAAGAGTACACAGTCTGAGAGAAATGAGAATCGTTGACGACT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTGAAAGGGGAGCGTCGCCGAAG--CAAATAAAACCCCATCGGTATTATTTGCTGGCCG hal GTTGGAAAGGGGGATTCGCCGAAGTGCAGATCGGGGCTCATTCCCATT-TGCGCTGGACC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>> sub TGCATTGAATAAATGTAAGGCTGTCAAGAAATCATTTTCTTGGAGGGCTATCTCGTTGTT hal TATGTTGAATAAGCATAGGGCTGTCA..............TGGAGAACTATCTC...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CATAATCATTTATGATGATTAATTGATAAGCAATGAGAGTATTCCTCTCATTGCTTTTTT hal ....................................GAGTTTTCCTGCTGTTGCGTTTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATTGTGGACAAAGCGCTCTTTCTCCTCACCCGCACGAACCAAAATGTAAAGGGTGGTAA hal GTTT........................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAC hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...