Similar regions between promoters of mdr

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTTTTCCCCAGCTCTCCGGCCGTCATCGGCCCTGCTTCATTTAAAATGTCAGCTGATTTC ste ................CGGTCGTCAGGGGC.............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAATCGGTGGGAAACAGACCGAGAGCTTGAGCGGCTGCCTGATGAAACAGAACCGTTCTT ste .........GAAAAAAGACAGAGA................GATGAAACGGA......... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GTGCCCAGTTTTCGAAAAAGCTGAACAGCAGTCTTTTCCAACTCACTTCTGGAATTTCTT ste ..............AAAACGTGGAACGCCATTC............CTTGTGGAATATCGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<< sub GTTGACAACTGACAGTCCTCCCTATAAAATCGAGTTTATCTGGATAATCGAGATATTCAA ste ..................................TTTATTTGGAACAT............ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAATCAAACTATTATCATGATATCAGAACTTACATAGAAAAGTAAGAGGAGGTAGAACAA ste ...............................ACATACAAAAG.................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...