Similar regions between promoters of mmgA

>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAACAGCCCAGGGGTCA-CAGATGAAGTACTGAAGAAAATGAGGAACGGTTTGATTAAGG hal ........CAGGAGCCATCAGAAGTAAGCTAGAAGTAAATCATG..........TTAATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TAAGGCCGTATACAGTCAATCGTCCGGAAGATATGAAGCGTCTCATTGAAGCGGGAGCAG hal TAAGCGCTTAAATA.............................................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACCGCATGTTTACCGACTTTCCAGAAAGGCTTCGGCATTGCTGAAAAATGAATAGTTGTT hal ..............GACGATGTACAAACGCTT-GATATTGTTGAAA.............. -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AGAAGGAGGCTGTTTGACGCAGCCTTCTTTTTTCATTCATTCATGCCCGTTTCAAAGCAT hal ...................CTGCCCTCTTCTTTTAATCTTTCCTGCCCTCTTC....... -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@@ sub ACATTCATAGAAGACAACTAGAAATTGTAAGCGCTGTCTATCTTCTGAATGAGGTGAAAC hal .......................AATGTAAGCGCT......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...