Similar regions between promoters of mtlD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGACCGTGAAGAAACGTCTTCTACGTTTATGGGGAATTTCATTGCCATTCCACACGGCA hal .TGAGCGGGAAACCGTTACCTCTACGTATTTAGGGAACTACCTTGCCATTCCCCATGGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGAAGAAGCGAAAAGCGAGGTGCTTCACTCAGGAATTTCAATCATACAGATTCCAGAGG hal CCGAAGAGGCGAAAGAACAAGTGATTCATTCGGGAATGTCGGTACTGGTATTTGACGATC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGTTGAGTACGGAGAAGGCAACACGGCAAAAGTGGTATTCGGCATTGCGGGTAAAAATA hal CAGTTGATT--GGGATGGGCAAGA-GGTTCGCGTGGTGATCGGGATTGCTGGCAAAGGAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> sub ATGAGCATTTAGACATTTTGTCTAACATCGCCATTATCTGTTCAGAAGAAGA-AACATTG hal CGGAGCATTTAGACATTCTGTCCAAAATTGCGATCACGTTTTCTGAAGAGGAGAACGTTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>>> sub AACGCCTGATCTCCGCTAAAGCGA-AGAAGATTTGATCGCCATTTCAAC-GAGGTGAACT hal AACGGTTACTTTCCCTTGAATCGGCACAAGAGGTGCTTGCCTTTTTAGGTGAGGTGAAC. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAC hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...