Similar regions between promoters of murE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGATGCTTCCGGGAAAGGGAGCAAAATCGTTAAACAATCGCCAGCTGCCGGAACGAAAG hal ....................................................AAAGAAGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TAAAAGAAGGCTCAAAGATACGCGTGTATTTGACTGAAGAAGATGAAAAGGAGGCAGCCG hal GAAAAGGAG........ACATGCGTTTATTTACTTCAGCCAAATAAAAAGG...CAGCCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>> sub ATTGATTCGGGCTGCCTATTCTTTTATTGCAGAAAAAATGCTGATATCTTTCAAGATTAG hal AATAAAAAGGGCTGGCT.....................TGCGAATGAATTTGATGATGAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTGGATGTATCCTTTTATTTACGCTAAAATATGAACTGTATGCTTAAAATCATTACCACA hal CTACAATTTTCCTT.............................................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCATTTGATGTGACT-TCAATGATAAAAAGAACGAATTAG-AATGTTGAGAGGTTTGATA hal ....TTGATGTGGCGCTCATTTTTAAGTTTAAATAAATGCCAATATTGTGAGGT...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CG hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...