Similar regions between promoters of nadE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCCTTGATGAGGAAGGGAATCTGTCTGTGGAAACGCCGCTTTCGGATGCCGGAGATTATG hal .CTTTGATTTACTAGGGAAACGGCAAGTGGACATTTTGCTACAGGAAG............ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> sub TAAGGCTCAGGGCGGAGATGGATTTAATTGTCGCGTTTTCTTCCTGCCCGA-GATGCAAC hal .................ATGGATCCA-TCATCGGGTCGATTTCCCGCACTTTGATTTACT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGGACATCCAATGGCGACAGTGTGACATCCATACGGGGTGAAGTCAGCTGATCTCTCTT hal AGGGAAACGGCAAGTGGACATTTTG................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTTCACAGTGAATGAAGACCTGTGCTATATTTAATAGGGATACATAACAGTCATGATTCA hal .TTCTGATTGAATCAAAACCGCTGCTC-ATTTA.........................CA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTCATTGATTTAGGGAAATGATCAGTAATAAGGGAAAATGTACAGGAGGAATGATTGG hal CTTTGATTTACT-AGGGAAACGGCAAGT------GGACATTTTGCTACAGGAAGGTTTGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...