Similar regions between promoters of nasF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGATAAGGAGCTCGCGGTTTTCAAGCTTTCAGACGGAAGCATCCGCGCCATTGAAAAC hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCTGTCCGCATAAGGGCGGCGTCCTGGCAGAAGGCATCGTCAGCGGTCAATATGTTTTC hal .............................................GTTCAAAATGTTCT. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCCCGATGCACGACTGGAAAATTTCCTTAGAAGACGGAATCGTCCAAGAACCTGACCAC hal ...............TGTTAGATTTTCTTACAA........................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> sub GGATGCGTCAAAACATATGAAACGCTGATCGAAGGAGAACATGTTTATC-TCGTATATTG hal ........CAAATAAATTGGAACGCACAT......AAAAGATTTTTATGATAGGATATTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 > sub ATCAAAAGACCGGATCACTTTTCTAGTGGTCCTTCATTTTTTACAGTGACGGAAGGATGA hal TTTATAAAACAG..TCACTTTTTTA.............TTGGACATAAACGGAATGA... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...