Similar regions between promoters of oppA

sub TGGGCAGAAAACAC-ATGAAAAAGTTTTTAATCAATTTATGCTTTAAATGGTAGAAGGAT hal ..GGCATGAAACATTAAGAAAAAG...............TGCACGAGAAGGAAAAAGGTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATTATGTTCATGGAAGAAAAACTAACGAAGTTTAAATATTTTAAATTGATAAAATAATAT hal ATTATGTT.ATGCAAGATAAAACGACCAAGCTT........................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGCAATAAATTATTTGTTTCATTATAATGAACTTGTTCACTCTATTGTTACAGCTTTTTT hal ....ATCAATTATTTGTTGCACGAGAAGGAAAAAGGTCATTATGTTGCTTGC-CATTTGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACAAAAATAATCAGAAAA-GACGGAACAGAATAAAAGTTGTGGAAACTCAGGTTCATTTG hal ACGAATAGCGTCGGGCTATGACAGATGGCATGAAACATTAAGAAAAAGGGGGATCTTT.. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCTGATATTTCTGAGGATTTAGCCGTAAGGAGCTGAAAATTATTATTAGGGGGTTTGCGA hal ..................................GAAAAAGGTCATTATGTTGCTTGCCA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal TT -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...