Similar regions between promoters of oppB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCAGTCACAAACTGAAACAGATAAAACAAAACGTGCAGAGCTGCTGAAAAAAGCAGAAGG ste ...GTCGAAAAACAACGAAGATTATAGAAAAGCAGAGGAGGTGCGG...AAAGCAGAAAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATTTTCATTGATGAAATGCCGGTTGCCCCAATCTATTTCTATACTGATACTTGGGTACA ste AATCGTCTTTGAAGGAATGCCGATCGCTCCGCTGTACCAACGCGGCGCCGCCTACTTGCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGATGAAAACCTAAAAGGTGTTATCATGCCAGGTACTGGTGAGGTTTATTTCAGAAACGC ste GCGTGAATACGTTAAAGACTTCGTCACGC..........................AACGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>> sub ATATTTTAAATAAGGCTACGTCTGAAAATAAAAGACCTCAAGGTATATGGGGAGAAAAGC ste AGATTATAGAAAAG............AGTAACCGTTCTCTTGAGAGATGCGGAGGAGAG. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCCATATACCTTTCTT---ACTGATGGAGTATAAAAATGT--AAAAACCATGGAGGTGTT ste ..CATATACTCTCCTTTTGACTGATA-AGGCGAAAAATGTCGAAAAACAACGAAGAT... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CCCCC ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...