Similar regions between promoters of patA

sub ACTTACCTGAATATGAAGAAAGAATCAGCTGACCTTCAAGAAGAGCATCCTCCGTATCTG ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATTTGGCACGAAGACCTTCATTTTGATTATGGCTATTAATGAAATTGGCACATATAAACA ste ..........................................................CA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATAATAGAACATGATACAATAAAGACAATCAAATCGCTGGTTGTCTTCTTTTTTTCTGAA ste ATGGTACAATA-GAAACAAAAAAGAAAAACAAGCCGTTGTTTTTCAAGCTTTCCGCCCAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAGAAAGGTATGTTTAGAAAAAA-GGCGCATACAATCGAAATATATCAGTTAAAAAGGTG ste TATAACGACCTGGTGAAAAAATACGGCGCGTAAAAG-GAGCGAACGAAGTTGGAAAGTGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAAATGATCAGCTAGTGGTAAAATAGGATAAACTCATTATATTTGTTAAGGTGATGAAT ste ATCGTCGATGACCAAGTG.......................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...