Similar regions between promoters of pheS

sub TGACAGAGGACCTCAATTTCTG-ATCAACTGCTTTCCAGGGAGAAAATGCCGCTGACTGA hal .....GATGCACTCAGTTTGTGCATCAATT..........................CTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GAGCATTTTTAACGCAGCCGGAAATTGGCTTCACCTCTTGAGTTGTCGCCGGGAC-CGCG hal CATCATTTTAAACTTGGCCTTAA...........CTCTGGAGCAGGCACTGGAACACAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TACACTGCGCGTAAAGGTGAACC-GGAATCTGATTCCGTTATGTCAATGAAGCTGACGAC hal CGCATAGCTTGTTAAGGTGATCCCGGCAACAG---CCGTTATGGAAATGAAGAGGATG-C -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AGCATCAGTCTGT-CTGAAATAAGGGTGGTACCGCGGCCACAACTCGTCCCTTGTACAAG hal A--CTCAGTTTGTGCATCAATTAGGGTGGTATCGCG--AAACCTTCGTCCCTTGTTTG-G -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]] ]] sub GGACG--GGTTTTTTTTATTTTCCAAAGACATATGACGGTTTGTTTACATAAAAGGAGGA hal GAACGAAGGTTTTTTTGCACTTGCAGAAA...................ATTAAAGGAGGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGCAAA hal T..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...