Similar regions between promoters of rapC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TACGGTGAATACGGACTCGGTCTCTCGATCGTCAGGCAGCTCGTTGAAATGCACCAGGGC hal ...........................................TTTTAATGGACAAGGGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACAGTAGAAATCAAGAGTGAAGAAGGGAAAGGCACAAAGTTCATCATCCGCCTTCCTTTA hal ..........TTAAGATGAAAGTAGGTAAA.........TTCCTCTTTTTTCTTCCTTTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ACGGCAAAACAGCAATAGCATACAGGGCGGCGCATCAACTGATGCATCCGCCTTTTTTGC hal TTGTTAAAACA................................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 @@@@@@@@@@@@@@@@ sub ACACCGCTTCGGTTTATTGCGTGCTCCCGAAAACAAAGAT-TGCGTGTTTTTCGGGTTGG hal ..............................AACCAAAGATATAAGTATTTT......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GACGGCCTATAAACATGATAAAATATGACATAAACAGTTTTTGATGGGAGAGGGTGAAGG hal ................GACACAACCAAAGATATAAGTATTTTAATGGACAAGGGCGTA.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...