Similar regions between promoters of rplS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGTTTAAAAGTGCCTGAAACACTCTTGTCAGGAAACCATGCAAAAATTGAAGAATGGC hal .......................CTGCTATCAGGACACCATCAAAACATTGAGAGATGGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGAATAAAGAATCGATCAGAAGGACCTACCTAAGACGTCCGGATCTGTTGAAAGACCACC hal GAAAGGAACAGTCGTTAAAACGAACGCTTGAGCGGAGACCCGATTTACTAGAGGGACGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> sub CGCTTACAGAGCAGCAA-AGAAAGTGGATTTCTGAATGGGAAA--------AAGAATAGA hal AGCTAACGGAGGAAGAGCAGGAACTCCTTGACTCCATCCGTAAGCAACAGGAAAAATA-A -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTATTGCATAGGCTATGAAATTGTGATA-AGATACTACTTGTGGCTTAAGCGGGCTTA hal CGTTGCTCCGAAATCTCTTGTTTTGTTCGAGAGAATATGGTATTGTCTTCTTTGTGGCAA -120 -110 -100 -90 -80 sub TCCGCTGCAAGCTTGAAAACGATGTTCCGCTGTGCCGGTTTTTGTGGCCAAGAGCATCTG hal T----TGCCAGTAT---TACGATGTTCCGCTGCAGGGGTAGAAGCTGTCATGAGCATCTG -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub TTGG-AAGGAG hal TAGGGAAGGAG -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...