Similar regions between promoters of rpoA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGTTCAGGCCGTGAAGCTGCAATCCGTGCACTTCAAGCTGCTGGACTAGAAGTCACTGC hal TGGTGCTGGTCGTGAAGCAGCGATCCGTTCATTACAAGCCGTTGGATTAGAAGTTAACAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATCAGAGACGTAACTCCTGTTCCTCATAACGGATGCCGTCCACCAAAACGTCGCCGCGT hal GATCAAAGATGTGACTCCTGTTCCACATAACGGTTGCCGTCCGCCAAAACGTCGTCGTGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>> sub GTAATT-------TGTTTGTATAGATTTTGTGTCCCTGTCAATAATGGGTTATGATACAG hal GTAATTGTGAAAGTCTTGGTATAGATTTCCTTGATGTGTCAATAATGGGTAA-------- -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTATTTATGAAACGAATGCACCGACTCGTTGCCTGAGCACATACGGGACTAAACAATGGG hal --------GACGAGTTTACTCAGATTGGCAAGGTGAAACGGTTAGGAACTGCCTAATGGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAATTTCGGAT-GGAATCTCATATGATTCTATTCGAGGTTTCGACGTTTTGAAGGAGGGT hal GA-TTCCGGTTAGGCCTTTCCTGGCAGTCTGCCGGAG--TTCGACGTTTTGAAGGAGGGT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTTAAGTA hal TT...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...