Similar regions between promoters of rpsB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTCGTAAACAGTGAGGTCCAATCATTTGAAGACCAGGTCATAGAATTATATGAACAGGG hal .....................ATCCGATCAAAGCCGAGTCATTTCATTAGCGAAACAGGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATATTCGGCAAGTCAAATTGCCCAGAAAATGAAGAGCGGAAAGACAGAAATCGAGCTATT hal ACTTTCCGTTGAAGAGATTGCTAAAAAATTAAATATGGGAAAAGGGGAAGTAGAGCTACT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTAAAATTTCGCTCCAAAGGTGTAAAGGATTCTTGATTGTCGGATAAAGCTGTGTTATA hal ATTGAAATTTTACGGTTAAATCGTGACTCGCTCTTGCTTTCCCTCTTTTCGTGTGGTATA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTATGTCTTGGTGTTAAATACACACGCTTAACGATTTATGCAGAGGGTGCTGCAGGC--- hal TTAATCCACGGTGTTAATCACACACGCCTCG-GATTCAGGCAAAGG-TGCTATCTGAACA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGCAGTTCTGTACAAAAATGACCTAAGCGGAGGAAAAAAACCATTATATTAGGAGGAAAT hal GGTAGTCTTGCATGAACATGATGAGTGCGGAGGACAAAAA.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAC hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...