Similar regions between promoters of rpsF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCCTGAGTGTGCAGGAATTATTCATAGTGACTTTGAGCGGGGCTTCATTCGTGCTGAGAC hal .........TGTAGGAAATATTCTT................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGTTGCTTATGAGGATCTTCTTGCGGGCGGCGGTATGGCAGGAGCTAAAGAGGCAGGAAA hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGTCCGCCTTGAAGGGAAAGAATATGTGGTCCAAGACGGAGATGTTATTCATTTCCGATT hal ..................AGAATAAATGGTATAA.......ATGTGATCCACTTCCGCTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>> sub TAATGTATAGGATGCAGTTGTAAAGGGACAAGAGCTTTGGTATAATATAAAATTGTGAGT hal TAATGTATA........................GTTCTGTTATAATCTAATAATGCGAGT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATAGAATTATTGCTCCTTGCCCATTA--TGG-GCCGCTTAGTCCAAAAGGAGGTGCAAA hal AA........TTGCTCCTTGCTCCTAAACTGGAGCCGTTTAGACCAAAAGGAGGTGGACA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...