Similar regions between promoters of rpsJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCATATTGAGGAGCCATCATTATTCGCGAACACATTAAGTCGGCATGCACGCAACCATT hal ......................................................AGCATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>> sub TATGATAGATCCTTGATAAATAAGAAAAACCCCTGTATAATAAAAAAAGTGTGCAAATGA hal TATAATAGA......................CATTTATAATAGAAAAAGTGTGACCA--A -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGCATATTTTAAATAAGTCTTGCAACATGCGCCTATTTTCTGTATAATGGTGTATGTTGG hal CGCATATTTACACTTGCTTTGGTTTTTTTCG------TTGTGTATAATATTGAATGTTGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCTTTGACTGCGATGAAGTGAGAGGTTGCTGACACACCCGGCCGCTTTGCCATGGCAAGG hal TCATTGACAGCGATGATGTGGAAGGTTGCTGACACACCCGGCCCCTTTGCCATGGCAGGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGTTCAGGTTTTTCTCACGGAGACTGTCTAACGTGATGTAGG-CGA-AAAGGAGGGAAAA hal TGTGG-GGAAATTTTCACGGAGTATGTCTATTTTCAAAATGGACGATAAAGGAGGGGCAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TA hal TA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...