Similar regions between promoters of rpsL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCTCTAAAGCGAGGTTCAGTAAAGGAAGTAGTCGTTGCCAAAGACGCAGATCCGATACT hal .........................GAGGTCGTCATTGCAAAAGATGCGGAGCCCCGCGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACGTCAAGTGTTGTTTCACTTGCTGAAGATCAAGGTATCTCTGTCTCAATGGTTGAATC hal TGTCAATAAAGTAGAAGCAATGGCAAGTGTTAAGCAGATCCCTATCATCTATGTCGATTC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATGAAAAAGCTCGGCAAAGCCTGCGGAATTGAGGTAGGAGCAGCCGCTGTTGCCATTAT hal GATGAAAAAGCTTGGGAAAGCTTGTGGGATCGATGTTGGTGCAGCCACTGTAGCA----- -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>> sub TTTATAACGTACTTTTGTTTTTGCGT--CAGATTCCATCTTGTGTAAAGACATTGTTTTT hal TTGAAAAAGTAATAATGTTTTTGCCTTGCGGAGCACTCCGCTAGGCAAAAACTTTACTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGCCTTTTGATGAACCACCTGGGTATGTGGG-TTATAAAACG----TAATGAAGGGAGGA hal TACTTAAAAATGAACCACCAGGATCAGTGGTCTTGAAAAACACTGTTAAGGAAGGGAGGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAAATTC hal AAA.... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...